***

image454

Inom kort tar riksdagen ställning till ett lagförslag som slår fast att papperslösa inte har rätt till vård om de inte kan betala själva. Det rubbar hela vår människosyn, skriver Maciej Zaremba.


[...]
Det har hänt förr att riksdagen fattat beslut vars korrumperande följder man inte förstod förrän decennier senare. De rashygieniska lagarna från 1934 och 1941 är det bästa exemplet. Låt oss därför säga tydligt att Tobias Billströms förslag till särbehandling inom vården har fyra sådana kvaliteter: Det upphäver principen om alla människors lika värde. Det gör våld på vårdpersonalens yrkesetik och det drabbar de mest värnlösa. Slutligen drar det vanära över Sverige. Fast den här gången kommer ingen att kunna hävda att han inte visste: "Ni håller på att lagfästa diskriminering", förklarade FN:s särskilde rapportör Paul Hunt för regeringen den 13 februari i år.

Det är meningen att riksdagen den 20 maj skall klubba lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl (2007/08:105). Enligt detta förslag skall hädanefter varje möte mellan läkare och patient i Sverige inledas med selektion. Det gäller att skilja de fullvärdiga patienter, som skall behandlas enligt medicinska kriterier, från de ovärdiga, som skall hanteras enligt politiska önskemål.
[...]

Här säger någon att detta är inget nytt. Lagen bekräftar bara status quo. Redan i dag avvisar sjukvården patienter som inte har papper i ordning eller kan betala 21 .000 för en förlossning. Så lagförslaget förändrar inte mycket för de papperslösa.

Nej, det är sant. Det är Sverige som den lagen förändrar. Nedanstående tablåer, som hittills ägt rum till följd av förvirring, oklara regler och tillfälliga avtal mellan stat och landsting - skall hädanefter utspelas i lagens majestät, som uttryck för folkviljan.
[...]

Att lära flyktingar och andra papperslösa veta hut genom att vägra dem vård är en högst ovanlig metod. Förutom Sverige är det i Europa endast Österrike som använder obehandlad cancer som migrationspolitisk signal. I Italien och Spanien, som har flest papperslösa i Europa, har dessa tillgång till vård på lika villkor. I Frankrike, Belgien och Holland finns statliga/kommunala fonder som betalar för vården av illegala invandrare.

Det kan tyckas inkonsekvent förstås att avsätta fonder för vård av människor som inte har rätt att vistas i landet. Men jag antar att man i dessa stater aldrig glömt att det var just bristen på konsekvens som byggde upp civilisationen. När allt kommer omkring är det inte särskilt följdriktigt att vårda fiendesoldater som man nyss försökt ha ihjäl. Likväl är det självklart att vi gör det, av medkänsla kanhända, men mest för att inte mista självrespekten. För vi är väl inga bödlar heller. Nej, just det. Och läkare är inga gränspoliser.
[...]

image453

Enligt Billströms lagstycke är obehandlad sjukdom menad att utgöra en avskräckande påföljd för olovlig vistelse i landet. En sorts straff, med andra ord. Men det finns ju värre brott än att inte låta sig utvisas till Iran om man råkar vara ogift mor. Att våldta småbarn, till exempel. Borde inte i logikens namn äktsvenska pedofiler vägras cancer­behandling, så att de lär sig att tygla sina lustar?
[...]

Om Billström inte accepterar att sjukvården skall tjäna som skarprättare åt domstolen, varför vill han göra läkaren till springpojke åt Migrationsverket? Kan det vara för att en svensk barnamördare från Bergslagen trots allt står oss närmare än en våldtagen kvinna från Iran? Är det den instinkten som Tobias Billström spelar på?

Det vill jag inte tro. Desto mer obegripligt varför han lägger detta förslag. [...] Det kan inte vara av ekonomiska skäl. Christian Foster vid länsstyrelsen uppskattar att om landstinget inte diskriminerade någon papperslös skulle utgifterna öka med 15 miljoner, en halv promille av budgeten, kostnaden för en ny spårvagn på Nockebybanan. Ur ekonomisk synvinkel är förslaget snarast kontraproduktivt: Obehandlade sjukdomar förvärras, folk kommer in akut och måste behandlas ändå, fast till ett högre mänskligt och annat pris. För ännu är det inte förbjudet att rädda livet på människor. Ett förbiseende i migrationspolitiken?
[...]

De medborgare som tror att "höger" och "vänster" är pålitliga vägvisare i politiken skall nu hålla hårt i världsbilden. Billströms förslag har stöd av moderater, socialdemokrater och centern i riksdagen samt av sverigedemokrater i landstingen. (De senare vill gå ett steg längre: inte heller papperslösa barn skall ha hälsoundersökning, utom ifall de bär på en smitta som riskerar att drabba en äktsvensk.) Vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att rösta emot med det liberala argumentet att diskriminering strider mot grundlagen. Kristdemokraterna och folkpartiet vacklar.

[...]

_________________________________________________________
DN, 11 maj 2008. Läs hela inlägget här >>
Illustrationer: Jesper Waldersten


Hela den här grejen gör mig så j-vla arg att jag låser mig. Jag vill inte leva i ett samhälle som på ett så avgörande och grundläggande sätt gör skillnad mellan folk och folk. Maktutövning är skit när värderingarna den görs utifrån inte bara är korkade men talar mot varje instinkt om hur man väljer (för ja, man väljer) att betrakta andra människor. Jag vill inte vara med. Heja Rosengrenska! Heja Maciej Zaremba! Heja Henry Ascher!

***

Enligt propositionen "Förslag till lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl" (2007/08:105) ska asylsökande få tillgång till "vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning". Uttrycket "vård som inte kan anstå" tolkas som åtgärder vars avsaknad kan medföra "allvarliga följder för patienten".

Landstingen har ingen skyldighet att ge annat än akut vård åt "utlänning som håller sig undan så att beslutet (avvisning/utvisning) inte kan verkställas". Men även den akuta vården skall patienten betala själv till fullt pris. Prisexempel: förlossning: 21 .000. Brutet ben: 63. 000.

Kommentarer
Postat av: Julia

Det är fint när du lägger upp massa inlägg på samma gång så att jag får lite kvällsläsning mitt upp i all samhällskunskap (granskning av den nya fn-konventionen om funktionshindrades rättigheter) och ajg vill säga urs och sen fint, och bra och trevligt och kanske att vi kan springa på varandra så att du kan få med dig en skiva till Elin innan du och erik åker till Landskrona. Puss

2008-05-13 @ 22:20:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback